ZOBRAZIT FOTOGRAFII

Ašské lesy chystají dražbu dřeva

Konání akce: od 26.11. 2018

Městská společnost Ašské lesy, s.r.o. pořádá v úterý 4. prosince 2018 veřejnou dražbu dřeva. Dražby byly v minulých letech úspěšné. Ašské lesy si pochvalují rychlý a transparentní průběh obchodu i fakt, že kácení provádí na vlastní náklady kupující. I letos prodej dřeva takzvaně nastojato proběhne formou holandské aukce. 


To znamená, že se vyvolávací cena postupně snižuje. Kupující přitom limitní, nejnižší možnou cenu neznají. Důvod, proč Ašské lesy zpravidla více než polovinu roční těžby, která činí necelých 6 tisíc kubíků, prodávají tímto způsobem, vysvětlil odborný lesní hospodář Josef Karlík: „Díky této metodě prodeje se dostaneme na nejvyšší možnou cenu a peníze z obchodu máme podle uzavřené smlouvy, která se podepisuje hned po skončení dražby, na účtu ještě před zahájením těžby. Tu navíc spolu s přibližováním, manipulací a odvozem dřeva, provádí výhradně kupující na vlastní náklady a odpovědnost,“ vysvětluje Josef Karlík s tím, že vítězný dražitel odpovídá za celkový předem definovaný stav těženého porostu, přibližovacích linek a odvozního místa.

Takový obchod je ale podle lesníků výhodný i pro kupujícího, protože nabízející garantuje uvedené vlastnosti zakázky. „Firma, se kterou spolupracujeme, přijde na vytipované místo, díky speciálnímu programu změří přímo v porostu každý strom a vypočítá s poměrně velkou přesností zásobu dřeva v m3 a odborně vyhodnotí veškerá nutná kritéria, jakými jsou například hmotnatost, výtěžnost, zajistí fotodokumentaci apod. Všechno pak přehledně zpracuje do internetového katalogu,“ dodává.

Ašské lesy letos do dražby připravily necelé 2 tisíce kubíků dřevní hmoty. „To je zatím nejmenší množství, které jsme do dražby od roku 2012 nabídli. Situace na trhu teď není úplně příznivá. Především díky kůrovcové kalamitě je dřeva nadbytek a ceny v posledním období výrazně klesly,“ vysvětlil lesní hospodář.  Mezi zájemci o dřevo z Ašských lesů jsou české a od loňska poprvé i německé firmy. Nabídku, dražbu i samotný obchod se všemi právními náležitostmi zajišťuje společnost Foresta SG, a.s.

Pavla Sofilkaničová


Akce je zařazená v kategoriích: