ZOBRAZIT FOTOGRAFII

Na trhu je přebytek dřeva. Zájem kupujících klesá

Konání akce: od 10.12. 2018

V úterý 4. prosince 2018 se v sídle společnosti Ašské lesy, s.r.o. konala veřejná aukce dřeva nastojato. Soutěže se zúčastnili čtyři zájemci. Společnost vlastněná městem Aš do prodeje nabídla 6 prodejních jednotek, které obsahovaly skoro 2 tisíce kubíků převážně smrkových porostů. Podařilo se prodat 467 kubíků za více než 400 tisíc korun. Je to historicky nejméně úspěšná aukce od roku 2012.


Podle jednatele Ašských lesů Jiřího Červenky je situace dlouhodobě kritická, zejména kvůli kůrovcové kalamitě a trend ukazuje na další nepříznivý vývoj. „Na trhu je přetlak smrkového dříví poškozeného kůrovcem, ceny za poslední dva roky spadly někde až na třetinu. Větší zájem je o palivové dřevo, což je realita, se kterou musíme počítat a připravit opatření, s nimiž budeme krizi čelit,“ řekl Jiří Červenka s tím, že společnost pravděpodobně upraví plán v sektoru lesnictví na příští rok, o čemž bude jednat na zasedáních dozorčí rady a valné hromady společnosti.

Podle odborného lesního hospodáře Ašských lesů Josefa Karlíka se s přebytkem vytěžené dřevní hmoty, především jehličnaté, potýká celá střední Evropa. „Současné klima a množení hmyzích škůdců, větrné kalamity v Německu, Rakousku a také v Itálii, vytváří přebytek dřeva na trhu. Kvalita dřeva z těchto zpracovaných kalamit poškozuje kvalitu těžených porostů pro průmyslové zpracování a nad příštím rokem vidím celou řadu otazníků,“ uvedl Josef Karlík. K tomu dodal, že schválený plán prodeje 4,6 tisíc kubíků na rok 2018, i přes nepříznivou situaci na trhu, již společnost splnila.  

Prodej dřeva nastojato opět probíhal formou takzvané holandské aukce, což znamená, že soutěžní cena se postupně snižuje. Kupující přitom limitní, nejnižší možnou cenu neznají. Tímto způsobem Ašské lesy obchodují od roku 2012 s tím, že do nabídky jde přibližně polovina roční těžby. Ta činí necelých 6 tisíc kubíků. „Pořád jde o nejlepší způsob jak se dostat na nejlepší možnou cenu v místě a čase. Obchod je transparentní pro vlastníka i kupujícího. Zbývající porosty zkusíme prodat v některé z příštích aukcí, které organizuje společnost Foresta SG, a.s.,“ dodal odborný lesní hospodář Ašských lesů Josef Karlík.

Pavla Sofilkaničová


Akce je zařazená v kategoriích: