Krize na trhu se surovým dřevem se nevyhýbá ani Ašským lesům

Konání akce: od 18.06. 2019

Městská společnost Ašské lesy s.r.o. se potýká s odbytem dřeva, i když je cena na svých historických minimech. Problémy hlásí lesní hospodáři v celé zemi. Na vině je stále vzrůstající těžba v porostech napadených kůrovcem, ale i zpracování ostatního kalamitního dřeva jako jsou polomy a vývraty. Například cena za kůrovcové dřevo balancuje na hranici ziskovosti a podle hospodářů nic nenapovídá tomu, že se situace v blízké době zlepší, spíše naopak. Metr krychlový smrkového dřeva se dnes prodává za cenu kolem 800 korun. Je to dramatický propad, dřevo se navíc velice těžko prodává, protože je ho na trhu velký přebytek.


Ašské lesy tak víc než za kolik řeší, komu dřevo vůbec prodat. Situaci nepomáhá ani fakt, že největší vlastník lesů, Lesy ČR, přesoutěžil většinu svých zakázek a tím vznikly nové ceny jak za dřevní hmotu, tak za pěstební činnost. Narovnáním mezd státním zaměstnancům vzrostly i mzdové náklady. „Pomalu se ocitáme v provozní ztrátě. Všechny naše kroky jsou nasměrovány k udržení finanční soběstačnosti, ale může nastat situace, že budeme potřebovat jiné finanční zdroje,“ uvádějí odpovědní pracovníci společnosti.

Jednou z možností, jak toto období nějak překonat, je podpora od státu, o které se v poslední době na všech úrovních jedná. Mimo již poskytované finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku od Ministerstva zemědělství ČR a dotací z programu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochran proti zvěři oplocenkami, uvažuje se o finanční podpoře na zpracování kalamity, která by alespoň částečně kompenzovala letošní enormní propad cen surového dříví. „Vše bedlivě sledujeme. Pokud jde o sadební materiál, máme na základě dlouhodobé spolupráce zajištěny jeho dodávky. Díky prezenčním a elektronickým aukcím dřeva jsme zvládli první pololetí, ale všechno je napjaté. Mimo propadu cen dřeva narostly náklady zhruba o jednu čtvrtinu na pěstební činnost. Ukazuje se, jak při poklesu cen dřevní hmoty rostou ceny služeb v lesnictví,“ řekl jednatel Ašských lesů Jiří Červenka s tím, že krize určitě potrvá ještě nějakou dobu a společnost se pravděpodobně neobejde bez pomoci vlastníka, tedy města Aš. „Vše ještě upřesníme na valné hromadě společnosti a následném zasedání zastupitelů. Kdo jiný by měl ale lesnické firmě, která s náležitou péčí a úspěšně spravuje již skoro jedenáct let majetek města, pomoci než její vlastník,“ dodal.

Ašské lesy prodaly v roce 2019 více než dva tisíce metrů krychlových dřeva v aukcích. Nadále se zaměřují jen na nahodilou těžbu, tedy zpracování kalamitního dřeva. Velkou část takto zpracovaného dřeva prodávají zájemcům z řad obyvatel Aše a okolí, jako palivové dříví na topení.

Ing. Josef Karlík
Odborný lesní hospodář


Akce je zařazená v kategoriích: