ZOBRAZIT FOTOGRAFII

Studenti primy se seznamovali v přírodě

Konání akce: od 13.09. 2019

Na třídenní adaptační kurz vyrazily děti z ašského gymnázia, které sem přestoupily ze základních škol. Útočiště našli v Doubravě, kde městská společnost Ašské lesy, s.r.o. nabízí ubytování v přírodě. Krátkodobý poznávací pobyt škola provozuje druhým rokem. Smyslem je blíže se poznat nejen mezi žáky, ale i s učiteli.


Všechno začalo pěším výletem, kdy noví spolužáci v doprovodu učitelů vyrazili pěšky od budovy gymnázia v Aši až do Doubravy. Cesta jim trvala necelé tři hodiny. „Jakmile jsme dorazili na místo, děti zavolaly domů, že jsou v pořádku a všechny do jednoho nám odevzdaly mobil. Celé tři dny jsme se věnovali opravdu jen sobě,“ popisuje průběh Milada Soukupová, třídní učitelka primy, která kurz vedla s kolegou Josefem Ponikelským. Ti si ve spolupráci s Ellen Mlátilíkovou a Kateřinou Slavíkovou z pedagogicko psychologické poradny pro děti připravili celou řadu interaktivních her zaměřených na seznámení a komunikaci. „Děti musely používat jména, dotýkat se, naučily se vzájemně si naslouchat, kdy jeden respektuje druhého. A na mobil si ani nevzpomněli,“ popisuje dále třídní učitelka. S dětmi si dělali také táborák, nebo malou noční bojovku. „Studenti si napsali vzkaz, jak si myslí, že budou v oktávě vypadat, co budou chtít studovat a podobně. V obálce to pak za svitu svíček odnesli na hřbitov. Obálku mám zapečetěnou u sebe a společně ji otevřeme až u maturit. Na to se těším,“ dodává.

Pedagogové se shodují, že pro děti nejsou přechody na vyšší stupeň jednoduché. Přicházejí do zcela nového prostředí, kde jsou noví spolužáci, učitelé a jiný režim. „I proto zároveň apelujeme na rodiče, aby byli shovívaví a dali dětem čas na adaptaci a netrestali přísně případné zhoršení známek,“ říká Milada Soukupová, která letošní adaptační kurz shledala vydařeným. „Nic nám tady nechybělo. Moc děkujeme zaměstnancům Ašských lesů, bylo o nás báječně postaráno,“ uzavírá třídní učitelka těsně před zpáteční pěší túrou do Aše.

Foto: Milada Soukupová

Pavla Sofilkaničová 


Akce je zařazená v kategoriích: