Informace o bazénu

Plavecký bazén tvoří dvě části - krytou a venkovní část. Tyto části fungují nezávisle na sobě. Bazén je určen pro širokou veřejnost i pro sportovce. Krytý plavecký bazén tvoří dva bazény, které slouží k provozování rekreačnímu i závodnímu sportování. Malý bazén slouží pro nejmenší a začínající plavce. Má postupně se svažující dno s největší hloubkou vody 105 cm široký 5 metrů a dlouhý 12 metrů. Velký plavecký bazén má na délku 25 metrů a na šířku 12 metrů a je rozdělen do 6 plaveckých drah. Pro relaxaci je k dispozici teplá parní lázeň pro pány a dámy zvlášť. Pro ochlazení jsou k dispozici bazénky se studenou vodou. Venkovní část je otevřena v letních měsících a tvoří ji brouzdaliště kruhového tvaru, divoká řeka a prostory pro opalování. Velká zatravněná plocha umožňuje provozování různých aktivit.

Benefity bazénu

Upozornění

Upozornění pro návštěvníky bazénu

Červenec - srpen 2023
Pondělí - Neděle
10:00 - 12:00 (otevřeny vnitřní bazény)
12:00 - 18:00 (otevřeny vnitřní nebo venkovní bazény dle počasí)

Vybavení bazénů

Krytý bazén 12 x 25 m

Krytý bazén 5 x 12 m

Venkovní bazény

Teplá parní lázeň

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - venkovních bazénů, Ašské lesy s.r.o.
Krytý plavecký bazén, Havlíčkova 7, 352 01 Aš

 • V stupem do prostoru bazénů se každá osoba je povinna chovat se ohleduplně, opatrně, bezpečně a tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo majetku.
 • Provozovatel bazénů nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu a bezpečnostních pravidel platných a obvyklých při využívání bazénů.
 • Za věci odložené v prostorách bazénů nenese provozovatel odpovědnost.
 • Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu. Za škodu způsobenou dětmi zodpovídají rodiče, případně jejich doprovod starší 18 let, anebo osoby, které mají nad nezletilými vykonávat dohled.
 • Vstup do prostoru bazénů je povolen pouze po zaplacení vstupného v určené provozní době.
 • Vstup do prostoru bazénů mimo provozní dobu je zakázán.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do prostoru bazénů povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů plavčíků nebo správce areálu.
 • Návštěvník nesmí poškozovat a znečišťovat prostory bazénů.
 • V prostoru bazénů je zakázáno:
  - kouření
  - skákání do bazénů z okrajů
  - omezování a bránění v plavání ostatním účastníkům
 • Provozovatel bazénů je oprávněn odepřít vstup do areálu a do bazénů osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, případně osobám ohrožujícím bezpečnost a neudržujících čistotu, jakož osobám nerespektujícím obecně platné mravní a společenské zásady.
 • Z prostorů bazénů bude vykázána každá osoba v případě hrubého porušení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů plavčíků nebo správce areálu.
 • Neopustí-li tato osoba prostory bazénů na vyzvání, v takovém případě požádá provozovatel o zakročení člena Městské policie případně Policie ČR.
Krytý a venkovní bazén

Krytý  a  venkovní     bazén